Archív FFi

12. ročník: FFi 2018
FFi 2018
11. ročník: FFi 2017

FFi 2017
10. ročník: FFi 2016

FFi 2016
9. ročník: FFi 2015

FFi 2015
8. ročník: FFi 2014

FFi 2014
7. ročník: FFi 2013

FFi 2013
6. ročník: FFi 2012

FFi 2012
5. ročník: FFi 2011

FFi 2011
4. ročník: FFi 2010

FFi 2010
3. ročník: FFi 2009

FFi 2009
2. ročník: FFi 2008 (ozveny Mezipater) 1. ročník: FFi 2007 (ozveny Mezipater)

MyCinepass = kompletný program, informácie o filmoch, predaj vstupeniek a rezervácie.

Cinepass FFi 2018 (film: Disobedience, S. Lelio; Itafilm/Sony)
Websupport