Press

Logo FFi 2018 na prevzatie

Tlačová konferencia FFi sa uskutoční 15. 10. 2018 o 10:00 hod. v Kine Lumiere.

Prosíme novinárov, ktorí majú záujem o akreditáciu PRESS o vyplnenie krátkej žiadosti.
Budeme vďační, ak požiadate o akreditáciu pred 15.10.2018.

MyCinepass = kompletný program, informácie o filmoch, predaj vstupeniek a rezervácie.

Cinepass FFi 2018 (film: Disobedience, S. Lelio; Itafilm/Sony)
Websupport